Allemaal beroepen Start digibordles

Allemaal beroepen

Start digibordles

Lesdoelen

 • De leerlingen krijgen inzicht in verschillende beroepen.
 • De leerlingen ontdekken welke beroepen er allemaal zijn.
 • De leerlingen leren wat het werk van de verschillende beroepen inhoudt. 

Benodigde materialen

 • werkblad 1 (één per leerling)
 • werkblad 2 (één per leerling; huiswerkopdracht)
 • pennen
 • papier

Voorbereiding

Zorg voor voldoende kopieën van de werkbladen. Bekijk de digibordles.

Opzet van de les

Inleiding

 • 1 min
 • Lees met de leerlingen de inleiding van de les op het digibord.

Verwonderen

Opdracht 1

 • 10 min
 • Digibord en Gesprek
 • In groepjes en Klassikaal
 • Laat de leerlingen per tafelgroepje in vijf minuten zoveel mogelijk verschillende beroepen noteren. Na vijf minuten noemen de groepjes hun beroepen. Welk groepje heeft de meeste beroepen opgeschreven? Controleer of iedereen alle beroepen kent.

Opdracht 2

 • 10 min
 • Digibord
 • Klassikaal
 • Speel de digitale beroepenquiz met de hele klas. Op het digibord komen korte beschrijvingen van beroepen in beeld. Bijvoorbeeld: bij dit beroep moet je met mensen werken. Over welk beroep gaat het? Laat meerdere leerlingen reageren. Let op: bij de meeste beschrijvingen passen meerdere beroepen.

Opdracht 3

 • 10 min
 • Digibord
 • Klassikaal
 • Spel op het digibord: sleep de afbeeldingen naar de juiste beroepen. 

Opdracht 4

 • 20 min
 • Werkblad/logboek
 • Individueel
 • De leerlingen vullen het werkblad 1 in. Ze denken na over een beroep dat zij leuk vinden.

Betekenis geven

Huiswerkopdracht

 • De leerlingen krijgen werkblad 2 mee als huiswerkopdracht. Ze moeten iemand interviewen die het beroep heeft dat de leerling gekozen heeft op werkblad 1. Bedenk op welke manier en op welk tijdstip u terugkomt op de huiswerkopdracht.