Alles loopt op rolletjes Start digibordles

Alles loopt op rolletjes

Start digibordles

Lesdoelen

 • De leerlingen ontdekken welke verschillende soorten werk/werkzaamheden horen bij vervoer of vervoersmiddelen.
 • De leerlingen denken na over hun talenten.

Benodigde materialen

 • werkblad (één per leerling)
 • knipblad talenten (één per leerling)
 • pennen
 • lijm
 • scharen

Voorbereiding

Zorg voor voldoende kopieën van het werkblad en het knipblad. Bekijk het digitale leerlingenmateriaal. 

Opzet van de les

Inleiding

 • 1 min
 • Lees met de leerlingen de inleiding van de les op het digibord.

Verwonderen

Opdracht 1

 • 15 min
 • Digibord
 • Klassikaal
 • Vul met de leerlingen de tabel op het digibord in. Laat de leerlingen hiervoor beroepen bedenken die met verschillende vervoermiddelen te maken hebben. Bijvoorbeeld: trein >  machinist, conducteur, schoonmakers en ‘treinmakers’.

Verdiepen

Opdracht 2

 • 5 min
 • Digibord
 • Klassikaal
 • Spel op het digibord: koppel de juiste beroepen aan het goede vervoersmiddel.

Opdracht 3.1

 • 10 min
 • Werkblad/logboek
 • Individueel
 • Deel de knipbladen uit. De leerlingen maken het eerste deel, de voorzijde, van het werkblad. Deze vragen gaan over de persoonlijke voorkeur van de leerlingen voor beroepen die met vervoer te maken hebben. 

Betekenis geven

Opdracht 3.2

 • 15 min
 • Werkblad/logboek
 • Individueel
 • Deel scharen en lijm uit. De leerlingen maken het werkblad af (achterzijde). Deze vragen gaan over de talenten van de leerlingen.

Huiswerkopdracht

 • Laat de leerlingen thuis vragen aan een familielid of hij/zij het werk dat de leerling gekozen heeft (op eerste deel van het werkblad) goed bij hem/haar vindt passen. Stimuleer dat de leerlingen thuis een kort gesprekje hierover aangaan.