Een school kiezen Start digibordles

Een school kiezen

Start digibordles

Lesdoelen

 • De leerlingen denken na over hun keuze voor een middelbare school.
 • De leerlingen bereiden zich voor op het bezoeken van open dagen.
 • De leerlingen bedenken tips waarop ze kunnen letten als ze een open dag bezoeken.

Benodigde materialen

Voorbereiding

Zorg voor voldoende kopieën van het werkblad. Bekijk de digibordles.

Opzet van de les

Inleiding

 • 1 min
 • Lees met de leerlingen de inleiding van de les op het digibord.

Verwonderen

Opdracht 1

 • 15 min
 • Gesprek
 • Klassikaal
 • Houd een klassengesprek over de middelbare school. Zorg ervoor dat de volgende vragen aan bod komen:

  • Wie van jullie heeft al een open dag bezocht?
  • Welke middelbare school was dat?
  • Wie wil daarover wat vertellen?
  • Wat vind jij belangrijk om op te letten bij het kiezen van een school?

Verdiepen

Opdracht 2

 • 35 min
 • Digibord
 • Klassikaal
 • Bekijk het filmpje (6 minuten) waarin een leerling uit groep 8 een dag meeloopt met een brugklas. Maak daarna klassikaal een lijstje met tips die in de uitzending genoemd zijn. Vul dit lijstje eventueel aan met eigen tips.

Betekenis geven

Opdracht 3

 • 5 min
 • Werkblad/logboek
 • Individueel
 • De leerlingen maken een begin met het werkblad. Ze kiezen de vijf tips van het digibord (opdracht 2) die zij het best vinden en schrijven deze tips over op hun werkblad. De overige vragen kunnen de leerlingen pas maken nadat zij een open dag van een middelbare school hebben bezocht. 

Huiswerkopdracht

 • De leerlingen krijgen het werkblad mee om af te maken als huiswerkopdracht. Vaak is er een open dag van een school, probeer hier aandacht aan te besteden.

  Tip: Het is belangrijk dat er een ouder meegaat naar de open dag. Bedenk op welke manier en op welk tijdstip u terugkomt op de huiswerkopdracht.