Groen in Rotterdam Start digibordles

Groen in Rotterdam

Start digibordles

Lesdoelen

 • De leerlingen gaan op ontdekkingstocht om te verkennen wat voor werk/werkzaamheden er zijn om natuur (groen) in een stad te behouden of te vergroten.
 • De leerlingen ontdekken of ze dit werk fijn vinden om te doen en of dit werk bij hen zou kunnen passen.

Benodigde materialen

 • werkblad (één per leerling)
 • pennen
 • fotocamera (of telefoon)
 • kleurpotloden en stiften
 • grote vellen papier

Voorbereiding

 • Geef de leerlingen voorafgaand aan deze les een huiswerkopdracht (zie opzet van de les).
 • Bekijk de digibordles. Zorg voor voldoende kopieën van het werkblad.

Opzet van de les

Huiswerkopdracht

 • Voorafgaand aan de les geef je de leerlingen een huiswerkopdracht mee (zie digibordles). De leerlingen maken in hun eigen straat foto’s van groen. Ze kiezen één foto uit waarbij ze iets aan het groen willen verbeteren. Ze schrijven op wat ze denken dat daarvoor moet gebeuren.

  Je kan de opdracht ook klassikaal uitvoeren dan maken ze een foto in de straat van de school.

Inleiding

 • 1 min
 • Lees met de leerlingen de inleiding van de les op het digibord.

Verwonderen

Opdracht 1

 • 15 min
 • Gesprek
 • Klassikaal
 • Bespreek de (huiswerk)opdracht. Geef de leerlingen de gelegenheid om de gemaakte foto’s aan elkaar te laten zien en erover te vertellen. Wat valt er op?

Verdiepen

Opdracht 2

 • 90 min
 • Digibord en Teken- en knutselopdracht
 • In groepjes en Klassikaal
 • Deze opdracht bestaat uit vijf deelopdrachten (zie digibordles).  Lees alle opdrachten klassikaal met de leerlingen door. Controleer of de leerlingen de opdrachten begrijpen. Loop rond als de groepjes aan het werk zijn en geef hulp waar nodig.

Betekenis geven

Opdracht 3

 • 3 min
 • Werkblad/logboek
 • Individueel
 • De leerlingen maken het werkblad. Ze reflecteren op de activiteiten die zij in deze les hebben uitgevoerd.