Groen in Rotterdam Start digibordles

Groen in Rotterdam

Start digibordles

Lesdoelen

 • De leerlingen gaan op ontdekkingstocht om te verkennen wat voor werk/werkzaamheden er zijn om natuur (groen) in een stad te behouden of te vergroten.
 • De leerlingen ontdekken of dit werk bij hen zou kunnen passen.

Benodigde materialen

 • werkblad (één per leerling)
 • pennen
 • fotocamera (of telefoon)
 • kleurpotloden en stiften
 • grote vellen papier

Voorbereiding

 • Geef de leerlingen voorafgaand aan deze les een huiswerkopdracht (zie opzet van de les).
 • Bekijk het digitale leerlingenmateriaal. Zorg voor voldoende kopieën van het werkblad.

Opzet van de les

Huiswerkopdracht

 • Geef de leerlingen voorafgaand aan deze les een huiswerkopdracht mee (zie digitaal leerlingenmateriaal). De leerlingen maken in hun eigen straat foto’s van groen. Ze kiezen één foto uit waarbij ze iets aan het groen willen verbeteren. Ze schrijven op wat ze denken dat daarvoor moet gebeuren.

Inleiding

 • 1 min
 • Lees met de leerlingen de inleiding van de les op het digibord.

Verwonderen

Opdracht 1

 • 15 min
 • Gesprek
 • Klassikaal
 • Bespreek de huiswerkopdracht. Geef de leerlingen de gelegenheid om de gemaakte foto’s aan elkaar te laten zien en erover te vertellen.

Verdiepen

Opdracht 2

 • 90 min
 • Digibord en Teken- en knutselopdracht
 • In groepjes en Klassikaal
 • Deze opdracht bestaat uit vijf deelopdrachten (zie digitaal leerlingenmateriaal). Deelopdracht a is een klassikale opdracht. De deelopdrachten b t/m d werken de leerlingen uit in kleine groepjes. Voor deelopdracht e geven de leerlingen presentaties aan de hele klas. Lees alle opdrachten klassikaal met de leerlingen door. Loop rond als de groepjes aan het werk zijn en geef hulp waar nodig.

Betekenis geven

Opdracht 3

 • 3 min
 • Werkblad/logboek
 • Individueel
 • De leerlingen maken het werkblad. Ze reflecteren op de activiteiten die zij in deze les hebben uitgevoerd.