Haven in zicht! Start digibordles

Haven in zicht!

Start digibordles

Lesdoelen

 • De leerlingen verkennen welke werkzaamheden en beroepen er in de haven van Rotterdam zijn.
 • De leerlingen leren welke vaardigheden er nodig zijn om die beroepen uit te kunnen voeren.

Benodigde materialen

Voorbereiding

Zorg voor voldoende kopieën van het werkblad en het knipblad. Bekijk de digibordles.

Opzet van de les

Inleiding

 • 1 min
 • Lees met de leerlingen de inleiding van de les op het digibord.

Verwonderen

Opdracht 1

 • 15 min
 • Gesprek
 • In tweetallen en Klassikaal
 • Lees met de leerlingen de opdrachten (zie digibordles). Laat de leerlingen in tweetallen met elkaar overleggen. Bespreek daarna de opdrachten kort klassikaal na.

Opdracht 2

 • 25 min
 • Digibord en Gesprek
 • Klassikaal
 • Laat het filmpje over de Rotterdamse haven zien (circa 15 minuten). Bespreek daarna de kijkvragen (zie digibordles).

Verdiepen

Opdracht 3

 • 10 min
 • Digibord en Gesprek
 • Klassikaal
 • Laat op het digibord de website van het STC College in Rotterdam zien. Klik op het tabblad ‘richtingen’ en bekijk met de leerlingen welke vier richtingen de school aanbiedt. Wat leer je bij iedere richting?

Opdracht 4

 • 25 min
 • Teken- en knutselopdracht
 • In tweetallen
 • Deel per tweetal een vel papier, een knipblad, scharen en lijm uit. Lees de instructies met de leerlingen door (zie digibordles) en controleer of de leerlingen begrijpen wat ze moeten doen. De leerlingen gaan aan de slag. Loop rond en help de leerlingen waar nodig. 

Betekenis geven

Opdracht 5

 • 15 min
 • Werkblad/logboek
 • Individueel
 • De leerlingen vullen het werkblad in. De vragen gaan over werken in de Rotterdamse haven.

Huiswerkopdracht

 • Laat de leerlingen thuis vragen aan een vriend of familielid of ze iemand kennen die in de Rotterdamse haven werkt. Er zijn wel 1000 verschillende banen in de Rotterdamse haven. Welke zou goed bij je passen? Vinden je ouders dat ook? Waarom wel/niet. Probeer zoveel mogelijk banen te bedenken die er bij de Rotterdamse haven zijn.  Wat weten je ouders van de Rotterdamse haven?

Tip!