Je ideale lokaal Start digibordles

Je ideale lokaal

Start digibordles

Lesdoelen

 • De leerlingen leren wat er allemaal komt kijken bij het inrichten van een ruimte.
 • De leerlingen krijgen inzicht in de verschillende werkzaamheden die nodig zijn om een ruimte in te richten.
 • De leerlingen leren samenwerken, taken verdelen en keuzes maken.

Benodigde materialen

 • werkblad (één per leerling)
 • pennen
 • (kleur)potloden
 • gummen
 • puntenslijpers
 • grote vellen papier (A3-formaat)

Voorbereiding

Zorg voor voldoende kopieën van het werkblad. Bekijk de digibordles.

Opzet van de les

Inleiding

 • 1 min
 • Lees met de leerlingen de inleiding van de les op het digibord.

Verwonderen

Opdracht 1

 • 15 min
 • Digibord en Gesprek
 • In groepjes
 • Verdeel de leerlingen in groepjes. Deel per groepje grote vellen papier, kleurpotloden, puntenslijpers en gummen uit. Laat de leerlingen brainstormen over wat er allemaal nodig is om een lokaal in te richten. Zet de hulpvragen op het digibord.

Verdiepen

Opdracht 2

 • 45 min
 • Digibord, Gesprek en Teken- en knutselopdracht
 • In groepjes
 • Neem de opdrachten met de leerlingen door (zie digibordles). De leerlingen overleggen eerst in hun groepjes wie welke taken op zich neemt. Daarna gaan de groepjes aan de slag met het maken van een plattegrond van hun nieuwe lokaal en een sfeerbord voor de inrichting van het lokaal. U loopt langs bij alle groepjes en helpt waar nodig.

Opdracht 3

 • 25 min
 • Gesprek
 • In groepjes en Klassikaal
 • De leerlingen presenteren hun plattegrond en sfeerbord aan de rest van de klas. Gebruik in totaal maximaal vijf minuten per presentatie.

Betekenis geven

Opdracht 4

 • Gesprek
 • Klassikaal
 • Stel na iedere presentatie enkele evaluatievragen aan het groepje. (zie opdracht 4 digibordles). U hoeft niet alle vragen aan ieder groepje te stellen.

Opdracht 5

 • 15 min
 • Werkblad/logboek
 • Individueel
 • De leerlingen vullen het werkblad in. Het zijn persoonlijke evaluatievragen over de opdrachten uit deze les. De laatste vraag kunnen de leerlingen pas beantwoorden, nadat ze hun huiswerkopdracht hebben gedaan.

Huiswerkopdracht

 • Laat de leerlingen thuis een gesprek aangaan met een familielid over deze les.  Over wat er allemaal komt kijken bij het inrichten van ruimtes en de eigen ervaring met het inrichten van een lokaal. Wat zijn vaardigheden en voorkeuren van de leerling hierin. De leerlingen schrijven de reacties van hun familielid later op hun werkblad. Bedenk op welke manier en op welk tijdstip u terugkomt op de huiswerkopdracht.

Tip!

 • Nodig de directrice/directeur van de school en de conciërge uit om te kijken naar de presentaties. Of nodig iemand uit die een interieur bedrijf heeft. Laat diegene de presentaties beoordelen en geef de leerlingen de gelegenheid vragen te stellen over zijn/haar werk. Welke aanpassingen worden er misschien meegenomen?