Je nieuwe school Start digibordles

Je nieuwe school

Start digibordles

Lesdoelen

 • De leerlingen denken na over hun keuze voor een middelbare school.
 • De leerlingen leren hun schoolkeuze te motiveren.

Benodigde materialen

 • werkblad (één per leerling; huiswerkopdracht)

Voorbereiding

Zorg voor voldoende kopieën van het werkblad. Bekijk de digibordles.

Opzet van de les

Inleiding

 • 1 min
 • Lees met de leerlingen de inleiding van de les op het digibord.

Verwonderen

Opdracht 1

 • 15 min
 • Gesprek
 • Klassikaal
 • Houd een klassengesprek over de middelbare school. Zorg ervoor dat de volgende vragen aan bod komen:

  • Wie van jullie heeft al een school gekozen?
  • Welke scholen zijn dat? (U kunt eventueel op het digibord een overzicht maken van alle scholen die de leerlingen noemen).
  • Wat zijn de redenen om naar deze school te gaan?
  • Wat vind je van de redenen die jullie noemen?
  • Als je nog niet gekozen hebt: voor welke school zou je dan nu kiezen? En wat zijn dan de redenen?
  • Wat vind je het allerbelangrijkst voor de keuze van een volgende school?

Verdiepen

Opdracht 2

 • 10 min
 • Gesprek
 • In groepjes
 • In tweetallen oefenen de leerlingen hun schoolkeuze te motiveren (zie digibordles). Tip: Geef eerst zelf een voorbeeld van hoe een gesprek zou kunnen gaan voordat ze zelf gaan oefenen. Geef aan waar ze op kunnen letten / wat belangrijk is.

   

Betekenis geven

Huiswerkopdracht

 • Deel het werkblad uit (huiswerkopdracht). Bespreek met de leerlingen deze huiswerkopdracht (zie digibordles). Controleer of de leerlingen de opdracht begrijpen. Tip je kan vast een kijkje nemen op: www.deoverstaproute.nl Probeer zoveel mogelijk vragen te beantwoorden.  

Huiswerkopdracht

 • De leerlingen krijgen het werkblad mee als huiswerkopdracht. Bedenk op welke manier en op welk tijdstip u terugkomt op deze opdracht. Veel vragen zijn lastig op de websites van de scholen te vinden. Bekijk welke antwoorden niet zijn beantwoord en probeer deze klassikaal te vinden. Bedenk welke rol de ouders hierin zouden kunnen vervullen.