Nieuws-maker Start digibordles

Nieuws-maker

Start digibordles

Lesdoelen

 • De leerlingen ontdekken welke onderwerpen zij interessant vinden.
 • De leerlingen spelen een rollenspel om te ontdekken wat bij hen past.

Benodigde materialen

 • werkblad (één per leerling)
 • pennen
 • papier
 • aflevering van het jeugdjournaal
 • iets waarmee je kunt filmen (computer, laptop, camera, mobiele telefoon; één per groepje)

Voorbereiding

Zorg voor voldoende kopieën van het werkblad. Bekijk het digitale leerlingenmateriaal. Kies een aflevering van het Jeugdjournaal uit.

Opzet van de les

Inleiding

 • 1 min
 • Lees met de leerlingen de inleiding van de les op het digibord.

Verwonderen

Opdracht 1

 • 20 min
 • Digibord en Gesprek
 • Klassikaal
 • Bekijk een aflevering van het Jeugdjournaal. Houd daarna een klassengesprek over de verschillende nieuwsitems (zie digitaal leerlingenmateriaal). Maak een lijstje op het digibord van beroepen die voorkwamen in drie nieuwsitems. 

Verdiepen

Opdracht 2

 • 60 min
 • Overige werkvormen
 • In groepjes
 • Verdeel de leerlingen in kleine groepjes. Deel papier en opnameapparatuur uit. De leerlingen gaan hun eigen nieuwsitem bedenken en opnemen. Ze volgen daarbij de stappen 1 tot en met 4 (zie digitaal leerlingenmateriaal). Bewaak de tijd en geef af en toe aan bij welke stap de leerlingen moeten zijn. Loop rond en help de groepjes waar nodig.

Betekenis geven

Opdracht 3

 • 15 min
 • Werkblad/logboek
 • Individueel
 • De leerlingen maken het werkblad. Ze evalueren de activiteiten die zij in deze les hebben gedaan.

Tip!

 • Zet de nieuwsitems online, bijvoorbeeld op de website van de school. Leuk om te delen met alle ouders/verzorgers!