Op naar een schone wereld Start digibordles

Op naar een schone wereld

Start digibordles

Lesdoelen

 • De leerlingen leren hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan een schoon milieu.
 • De leerlingen leren wat huiseigenaren kunnen doen om bij te dragen aan een schoon milieu.
 • De leerlingen leren welke technische beroepen zich bezig houden met het milieuvriendelijker maken van gebouwen.

Benodigde materialen

Voorbereiding

Zorg voor voldoende kopieën van het werkblad. Bekijk de digibordles.

Opzet van de les

Inleiding

 • 1 min
 • Lees met de leerlingen de inleiding van de les op het digibord.

Verwonderen

Opdracht 1

 • 10 min
 • Digibord en Gesprek
 • Klassikaal
 • Maak met de leerlingen een woordweb op het digibord. Het woord ‘schone wereld’ staat in het midden.

Opdracht 2

 • 10 min
 • Gesprek
 • Klassikaal
 • Houd een klassengesprek over ‘een schone wereld’. Zorg ervoor dat in elk geval onderstaande vragen aan bod komen:

  • Wat kan helpen om een schonere wereld te krijgen? Wat kan je allemaal doen? Noem zoveel mogelijk manieren.
  • Iedereen gebruikt dagelijks best veel apparaten die stroom verbruiken. Noem zoveel mogelijk apparaten.
  • Welke apparaten zijn er nog meer in je huis die stroom nodig hebben?
  • Wat kun je als gezin doen om te zorgen dat je minder het milieu vervuilt? 
  • Wat doe jij zelf voor een beter milieu?

Opdracht 3

 • 10 min
 • Digibord en Gesprek
 • Klassikaal
 • Laat de filmpjes zien over ‘vieze stroom’ (3.05 minuten) en zonnepanelen (3.10 minuten). Bespreek daarna klassikaal de twee kijkvragen (zie digibordles).

Verdiepen

Opdracht 4

 • 45 min
 • Gesprek en Teken- en knutselopdracht
 • In tweetallen
 • Verdeel de leerlingen in tweetallen. Deel de witte kartonnetjes uit. De leerlingen maken een ‘informatiekaart’ over een beroep dat te maken heeft met het milieu. Ze volgen daarbij de stappen van de digibordles. Bewaak de tijd en geef af en toe aan bij welke stap de leerlingen moeten zijn. Loop rond en help de leerlingen waar nodig.

Opdracht 5

 • 15 min
 • Digibord en Gesprek
 • Klassikaal
 • Laat de afbeelding van het huis zien. Bespreek daarna klassikaal de vragen die erbij horen (zie digibordles). Zoek eventueel aanvullende informatie via internet op.

Opdracht 6

 • 10 min
 • Digibord en Gesprek
 • Klassikaal
 • Laat het filmpje zien over iemand die werkt om de elektriciteit in een huis te regelen (2.28 minuten). Bespreek daarna klassikaal de twee kijkvragen (zie digibordles).

Betekenis geven

Opdracht 7

 • 15 min
 • Werkblad/logboek
 • Individueel
 • De leerlingen maken het werkblad. Ze evalueren de activiteiten die zij in deze les hebben gedaan.

Huiswerkopdracht

 • Laat de leerlingen onderweg van school naar huis goed kijken hoeveel bedrijven of huiseigenaren zonnepanelen hebben. Bedenk op welke manier en op welk tijdstip u terugkomt op de huiswerkopdracht.

Tip!

 • Deze les duurt wellicht te lang om in één keer te geven.