Techniek kruipt je leven binnen! Start digibordles

Techniek kruipt je leven binnen!

Start digibordles

Lesdoelen

 • De leerlingen leren hoeveel techniek er om hen heen is.
 • De leerlingen begrijpen hoe belangrijk techniek in onze wereld is.
 • De leerlingen leren welke beroepen met techniek te maken hebben en welk werk daarbij hoort.
 • De leerlingen denken na over wat zij interessant vinden aan techniek.

Benodigde materialen

 • werkblad (één per leerling)
 • knipblad (één per tweetal)
 • pennen
 • papier
 • scharen
 • lijm

Voorbereiding

Geef de leerlingen voorafgaand aan deze les een huiswerkopdracht (zie opzet van de les).

Bekijk de digibordles. Zorg voor voldoende kopieën van het werkblad en het knipblad. 

Opzet van de les

Huiswerkopdracht

 • Geef de leerlingen voorafgaand aan deze les een huiswerkopdracht mee. Laat ze aan hun ouders of opa/oma vragen welke technische apparaten voor hen heel belangrijk zijn. Ze maken een lijstje van deze apparaten en nemen dit lijstje mee naar school. 

  Je kan deze opdracht ook in de les uitvoeren. Dan denken de leerlingen na over welke technische apparaten ze zelf belangrijk vinden.

Inleiding

 • 1 min
 • Lees met de leerlingen de inleiding van de les op het digibord.

Verwonderen

Opdracht 1

 • 30 min
 • Gesprek
 • In groepjes
 • Verdeel de leerlingen in kleine groepjes. Deel per groepje een vel papier uit. Ze inventariseren met elkaar welke technische apparaten ze gebruiken. Ze maken daarvan een lijst (zie digibordles). Loop rond en help de leerlingen waar nodig.

Verdiepen

Opdracht 2

 • 10 min
 • Gesprek
 • Klassikaal
 • Houd een kort klassengesprek over techniek in de klas. Zorg ervoor dat de volgende vragen aan bod komen:

  Kijk eens goed rond in de klas vanaf je eigen plek. Wat zie je allemaal aan techniek in je lokaal?
  Niet alleen voor elektrische apparaten is techniek nodig. Waarvoor is óók techniek nodig?

  Tip: je kan ook iemand in de klas uitnodigen om iets over techniek te komen vertellen.

Opdracht 3

 • 10 min
 • Werkblad/logboek
 • Individueel
 • Het werkblad bestaat uit twee delen. De leerlingen vullen het eerste deel van het werkblad in. Die vragen gaan over hoe zij persoonlijk techniek ervaren.

Opdracht 4

 • 30 min
 • Teken- en knutselopdracht
 • In tweetallen
 • Per tweetal krijgen de leerlingen een vel papier, een knipblad, scharen en lijm. Lees de instructies van de digibordles en controleer of de leerlingen begrijpen wat ze moeten doen. De leerlingen gaan aan de slag. Loop rond en help de leerlingen waar nodig.

Betekenis geven

Opdracht 5

 • 15 min
 • Werkblad/logboek
 • Individueel
 • De leerlingen vullen het tweede deel van het werkblad in. Deze gaat over reflectie en wat ze geleerd hebben over techniek. Tip ja kan ook klassikaal reflecteren. Of leerlingen in tweetalen laten reflecteren.