Welke kwaliteit wil ik gebruiken? Start digibordles

Welke kwaliteit wil ik gebruiken?

Start digibordles

Lesdoelen

 • De leerlingen ontdekken hun eigen kwaliteiten.

Benodigde materialen

 • werkblad (één per leerling)
 • pennen
 • papier (A3-formaat; één per leerling)
 • kleurpotloden/stiften
 • afbeelding van beroepen (digitaal)

Voorbereiding

Geef de leerlingen voorafgaand aan deze les een kleine huiswerkopdracht (zie opzet van de les). Bekijk het digitale leerlingenmateriaal. Zorg voor voldoende kopieën van het werkblad.

Opzet van de les

Huiswerkopdracht

 • Geef de leerlingen voorafgaand aan deze les een huiswerkopdracht mee. Laat ze thuis aan hun ouders/verzorgers of een ander familielid vragen om iets te noemen dat deze week goed gelukt is bij de leerling. Laat ze dit opschrijven en meenemen naar school.

Inleiding

 • 1 min
 • Lees met de leerlingen de inleiding van de les op het digibord.

Verwonderen

Opdracht 1

 • 20 min
 • Werkblad/logboek
 • Individueel
 • De leerlingen vullen het werkblad in. Ze brengen de kwaliteiten in beeld van iemand tegen wie ze opkijken, hun ‘held’.

Verdiepen

Opdracht 2

 • 45 min
 • Teken- en knutselopdracht
 • Individueel
 • Geef iedere leerling een vel papier. De leerlingen maken een poster van enkele kwaliteiten die zij bezitten. Ze hebben hun huiswerkopdracht hierbij nodig. De leerlingen volgen de instructies 1 tot en met 3 op het digibord (zie digitaal leerlingenmateriaal). Loop rond en begeleid de leerlingen waar nodig.

Opdracht 3

 • 20 min
 • Gesprek en Teken- en knutselopdracht
 • In tweetallen en Individueel
 • De leerlingen laten elkaar in tweetallen hun poster zien. Per poster bedenken zij samen drie dingen die je kunt doen die goed passen bij de kwaliteiten  Ze schrijven deze zelf op hun eigen poster erbij in het vak (rechtsboven) dat ze daarvoor leeg hadden gelaten bij opdracht 2. Bespreek de opdracht (zie digitaal leerlingenmateriaal) en controleer of de leerlingen de bedoeling begrijpen.

Betekenis geven

Opdracht 4

 • 20 min
 • Teken- en knutselopdracht
 • Individueel
 • Laat de afbeelding van de verschillende beroepen op het digibord zien. De leerlingen kiezen drie beroepen uit die goed bij hun kwaliteiten passen. Ze schrijven hun bevindingen op hun poster erbij. Bespreek de opdracht (zie digitaal leerlingenmateriaal) en controleer of de leerlingen de bedoeling begrijpen. Loop rond en begeleid de leerlingen waar nodig.

Tip!

 • Hang alle posters op een muur in het lokaal. Laat de leerlingen erlangs lopen. Zo kunnen ze de posters van hun klasgenoten bewonderen. Iedereen mag laten zien hoe goed hij is!