Werkkwartet Start digibordles

Werkkwartet

Start digibordles

Lesdoelen

 • De leerlingen leren verschillende beroepen kennen.

Benodigde materialen

 • werkblad 1 (één per leerling)
 • werkblad 2 (één per groepje)
 • knipblad werkkwartet (één per leerling)
 • pennen
 • kleurpotloden/stiften
 • scharen
 • lijm

Voorbereiding

Zorg voor voldoende kopieën van de werkbladen en het knipblad. Bekijk het digitale leerlingenmateriaal.

Opzet van de les

Inleiding

 • 1 min
 • Lees met de leerlingen de inleiding van de les op het digibord.

Verwonderen

Opdracht 1

 • 15 min
 • Gesprek en Teken- en knutselopdracht
 • In groepjes
 • Maak groepjes van vier leerlingen. Deel per groepje één werkblad 2 uit. Hierop staan veertig verschillende beroepen. De leerlingen bespreken de punten 1 tot en met 5 (zie digitaal leerlingenmateriaal). Loop rond en begeleid de leerlingen waar nodig.

Opdracht 2

 • 10 min
 • Gesprek
 • Klassikaal
 • Evalueer in een klassengesprek of alle beroepen bekend zijn (zie digitaal leerlingenmateriaal). Laat de leerlingen elkaar uitleggen wat onbekende beroepen inhouden. Geef zo nodig aanvullende informatie.

Verdiepen

Opdracht 3

 • 60 min
 • Teken- en knutselopdracht
 • In groepjes
 • De leerlingen werken in hun groepje (gevormd bij opdracht 1). Deel de knipbladen werkkwartet, scharen en kleurpotloden uit. De leerlingen maken een werkkwartetspel. Ze volgen daarbij de instructies 1 tot en met 5 (zie digitaal leerlingenmateriaal). Neem de opdracht goed door en controleer of de leerlingen begrijpen wat de bedoeling is. Loop rond en help de groepjes waar nodig.

Betekenis geven

Opdracht 4

 • 30 min
 • Overige werkvormen
 • In groepjes
 • De leerlingen spelen in hun groepjes hun werkkwartetspel volgens de algemene spelregels. Elk groepje heeft een kwartetspel met acht kwartetten.

Opdracht 5

 • 20 min
 • Werkblad/logboek
 • Individueel
 • Deel lijm uit. De leerlingen vullen werkblad 1 in. Ze denken na over één beroep dat ze aanspreekt.

Tip!

 • Maak kleurenkopieën van alle kwartetkaartjes voordat de leerlingen ze losknippen van het knipblad. Zo kunt u de kwartetspellen naar eigen inzicht samenstellen en reproduceren nadat de leerlingen opdracht 5 hebben gedaan.

  Deze les duurt wellicht te lang om in één keer te geven. De opdrachten 1 tot en met 3 kunt u gemakkelijk loskoppelen van de opdrachten 4 en 5.