Wie werkt er tussen thuis en school? Start digibordles

Wie werkt er tussen thuis en school?

Start digibordles

Lesdoelen

 • De leerlingen ontdekken waar mensen aan het werk zijn of zijn geweest op plekken die misschien niet meteen voor de hand liggen.

Benodigde materialen

 • werkblad (één per leerling)
 • pennen
 • papier

Voorbereiding

Geef de leerlingen voorafgaand aan deze les een huiswerkopdracht (zie opzet van de les). Bekijk de digibordles. Zorg voor voldoende kopieën van het werkblad.

Opzet van de les

Huiswerkopdracht

 • Geef de leerlingen één dag voorafgaand aan deze les een huiswerkopdracht mee. Laat ze op weg van huis naar school goed opletten welke beroepen ze tegenkomen.

  Als dat lastig is kan je deze opdracht ook klassikaal behandelen. Laat de leerlingen 10 min nadenken over welke beroepen ze tegenkomen als ze naar school komen. Ze kunnen denken aan mensen die ze aan het werk zien, bijvoorbeeld stratenmakers, maar ook aan mensen die eerder op die plek werk hebben gedaan. Denk bijvoorbeeld aan een architect die een bepaald gebouw heeft ontworpen. Op school maken ze individueel een lijst met beroepen die ze zijn tegengekomen.

Inleiding

 • 1 min
 • Lees met de leerlingen de inleiding van de les op het digibord.

Verwonderen

Opdracht 1

 • 10 min
 • Overige werkvormen
 • Individueel
 • Geef iedere leerling een vel papier. De leerlingen hebben onderweg van huis naar school opgelet welke beroepen zij zijn tegengekomen (zie huiswerkopdracht). De leerlingen maken individueel een lijst met beroepen. Bespreek de opdracht (zie digibordles) en controleer of de leerlingen het begrijpen.

Verdiepen

Opdracht 2

 • 15 min
 • Gesprek
 • In tweetallen
 • In tweetallen vergelijken de leerlingen hun beroepenlijsten. Ze bespreken de punten van het digibord. Loop rond en begeleid de leerlingen waar nodig.

Betekenis geven

Opdracht 3

 • 20 min
 • Werkblad/logboek
 • Individueel
 • De leerlingen vullen het werkblad in. Ze denken na over drie beroepen die zij leuk vinden.

Opdracht 4

 • 15 min
 • Gesprek
 • In tweetallen
 • In tweetallen bespreken de leerlingen de werkbladen. Ze bespreken de punten van het digibord. Loop rond en begeleid de leerlingen waar nodig.

Tip!

 • Laat de leerlingen eens een tekening maken van zichzelf in hun droomberoep. Onderstaande vragen kunnen de leerlingen helpen zich een beeld ervan te vormen. 

  • Wat heb je aan bij dit werk?
  • Welk gereedschap gebruik je bij dit werk?
  • Op welke plek doe je dit werk?
  • Wie helpt je bij dit werk? Of ben je alleen?
  • Wat moet je doen bij dit werk?