Over

Gaan voor een baan is een lessenserie over Loopbaanoriëntatie en -begeleiding voor basisonderwijs in Rotterdam. De serie bevat 29 lessen voor basisschoolleerlingen van groep 6 t/m 8. De lessen helpen leerlingen om hun talenten en interesses te ontdekken en te leren over kansen op de arbeidsmarkt. 

In de lessenserie beantwoorden leerlingen vragen als: waar ben ik goed in, wat vind ik interessant, waar is straks werk voor mij, hoe kom ik daar en wie helpt mij daarbij? Antwoord op deze vragen helpt de leerling bij het maken van een goede opleidingskeuze. 

Door op jonge leeftijd met loopbaanoriëntatie en -begeleiding te beginnen helpen we leerlingen bij het maken van kansrijke school- en loopbaankeuzes. Zo wordt de baanzekerheid groter en schooluitval kleiner.