Ouders

Om schoolprestaties en de kans op een baan te vergroten hebben schoolbesturen in Rotterdam Zuid besloten dat alle leerlingen Loopbaanoriëntatie en -begeleiding krijgen aangeboden. Gaan voor een baan is een lessenserie die scholen leerlingen en ouders daarbij helpt. 

Door middel van digibordlessen, werkbladen en thuisopdrachten willen we leerlingen stimuleren om na te denken over talent, passie en hun kans op de arbeidsmarkt. Door hier al vroeg over na te denken is het makkelijker om de juiste schoolkeuze te maken die uiteindelijk naar een passende baan leidt. 

De hulp van ouders bij het maken van de loopbaankeuze is erg belangrijk. Daarom zijn er in deze lessenserie ook thuisopdrachten opgenomen. De opdrachten helpen u om samen met uw kind in gesprek te gaan over hun kwaliteiten, interesses en school- en beroepskeuzes.