Uitleg

Hoe werkt het?

De lessen hebben geen lineair verband. Ze kunnen door elkaar op iedere volgorde gegeven worden.

Per les vindt u een beknopte beschrijving, bestaande uit de volgende onderdelen:

Lesdoelen

De lesdoelen staan kort beschreven.

Benodigde materialen

Een opsomming van de benodigde materialen voor de les. Het digibord staat niet apart vermeld.

Doelgroep

De lessen zijn bedoeld voor leerlingen van groep 5 t/m 8. Per les staat een ‘voorkeursdoelgroep’ aangegeven.

Pijlers

De lessen zijn ingedeeld binnen vijf pijlers:

 1. Ontdek je talent ()
 2. Ontdek je netwerk ()
 3. Ontdek je werkplek ()
 4. Ontdek je passie ()
 5. Ontdek je volgende stap ()

Bij iedere les ziet u onder welke pijler(s) de les valt.

Tijdsindicatie

U ziet hier een indicatie van de totale tijdsduur van de les, exclusief tijd die nodig is voor eventuele huiswerkopdrachten. Per onderdeel van de les staat ook een indicatie van de benodigde tijd aangegeven. Zo kunt u er ook voor kiezen om één les op te splitsen in meerdere lessen als dit qua tijd beter uitkomt.

Voorbereiding

U ziet welke voorbereidingen nodig zijn om de les vlot te laten verlopen. In sommige gevallen is het bijvoorbeeld nodig om de leerlingen voorafgaand aan de les een huiswerkopdracht te geven.


Opzet van de les

Iedere les begint met een korte inleiding. De inleiding van de les vindt u op het digibord. U leest deze inleiding met de leerlingen door. Vervolgens is de les verdeeld in drie delen: verwonderen, verdiepen en betekenis geven. Ieder onderdeel kan bestaan uit een of meerdere opdrachten. Er is afwisseling in organisatievorm. De volgende icoontjes komt u tegen:

 • klassikale opdracht ()
 • opdracht in tweetallen of kleine groepjes ()
 • individuele opdracht ()

Er is ook afwisseling in werkvormen. De verschillende werkvormen worden met onderstaande icoontjes aangeduid:

 • digibord/laptop/pc ()
 • gesprek ()
 • werkblad ()
 • teken- of knutselopdracht ()
 • overige werkvormen, bijvoorbeeld koken/bakken of spel ()

Bij sommige lessen hoort een huiswerkopdracht. Bij enkele lessen staan extra tips gegeven om de les verder uit te diepen of op een iets andere manier in te vullen.

Verwonderen, verdiepen en betekenis geven

Om talenten en interesses te ontdekken moeten de leerlingen eerst kennismaken met de nieuwe informatie, dit noemen we in de lesopzet verwonderen. Daarna gaan ze zich verdiepen in de nieuwe informatie. Uiteindelijk maken ze het eigen door er betekenis aan te geven.


Voor de leerlingen

Het lesmateriaal voor de leerlingen bestaat voor een deel uit digitale opdrachten en uit papieren werkbladen. Op de werkbladen gaan de leerlingen aan de slag met individuele opdrachten, waarbij ze nadenken over zichzelf. Ze verdiepen zich in wat ze leuk of interessant vinden, welke kwaliteiten en talenten ze hebben en hoe zij zich graag verder zouden ontwikkelen. De leerlingen kunnen deze werkbladen bundelen in een map, waardoor een persoonlijk logboek ontstaat. Het logboek is een blijvend persoonlijk naslagwerk, dat de leerlingen van groep 5 t/m 8 kunnen bewaren.