Interessetest Start digibordles

Interessetest

Start digibordles

Lesdoelen

 • De leerlingen denken na over hun interesses door het invullen van een interessetest.
 • De leerlingen gaan met anderen in gesprek en horen wat anderen bij hen vinden passen.

Benodigde materialen

 • werkblad 1 (één per leerling)
 • werkblad 2 (één per leerling; huiswerkopdracht)
  pennen

Voorbereiding

Zorg voor voldoende kopieën van de werkbladen. Bekijk de digibordles.

Opzet van de les

Inleiding

 • 1 min
 • Lees met de leerlingen de inleiding van de les op het digibord.

Verwonderen

Opdracht 1

 • 5 min
 • Overige werkvormen
 • Klassikaal
 • Lees onderstaande stellingen voor. Laat de leerlingen reageren door te gaan staan of te blijven zitten. Je kunt ook eigen stellingen bedenken.

  • Ga staan als je liever een spelletje op de computer doet dan televisie kijkt.
  • Ga staan als je liever in de (school)tuin werkt dan een boek leest.
  • Ga staan als je liever je kamer opruimt dan een boodschap voor je moeder doet.
  • Ga staan als je rekenen leuker vindt dan taal.
  • Ga staan als je sport leuker vindt dan tekenen.
  • Ga staan als je geschiedenis leuker vindt dan spelling.

Opdracht 2

 • 20 min
 • Werkblad/logboek
 • Individueel
 • De leerlingen vullen werkblad 1 in. Dit is een interessetest. De uitslag van de test geeft aan welk type bij de leerling past. Bekijk of het ook klopt.

Verdiepen

Opdracht 3

 • 5 min
 • Gesprek
 • Klassikaal
 • Deel de werkbladen 2 uit, dit is een huiswerkopdracht. Bespreek met de leerlingen de huiswerkopdracht (zie digibordles). Controleer of de leerlingen de opdracht begrijpen.

Betekenis geven

Opdracht 4

 • 15 min
 • Gesprek
 • In tweetallen
 • In tweetallen bedenken de leerlingen welke beroepen bij welke types kunnen horen. Welke werkzaamheden passen erbij? En welke beroepen/werkzaamheden spreken de leerlingen aan? Toon de vragen voor het gesprek op het digibord.

Huiswerkopdracht

 • De leerlingen krijgen werkblad 2 mee als huiswerkopdracht. Bedenk op welke manier en op welk tijdstip u terugkomt op de huiswerkopdracht.