Lichamelijk gezond het leven rond Start digibordles

Lichamelijk gezond het leven rond

Start digibordles

Lesdoelen

 • Hoe leef en blijf je gezond en fit?
 • De leerlingen ontdekken wie er allemaal aan het werk zijn om mee te helpen aan een lichamelijk gezond leven.
 • De leerlingen onderzoeken welke beroepen met gezondheid te maken hebben en wat het werk precies inhoudt.
 • De leerlingen bedenken welke beroepen die te maken hebben met gezondheid zij interessant vinden.
 • De leerlingen zoeken uit wat je moet kunnen om dat werk te doen.

Benodigde materialen

 • werkblad (één per leerling)
 • pennen

Voorbereiding

Zorg voor voldoende kopieën van het werkblad. Bekijk de digibordles.

Opzet van de les

Inleiding

 • 1 min
 • Lees met de leerlingen de inleiding van de les op het digibord.

Verwonderen

Opdracht 1

 • 10 min
 • Digibord
 • Klassikaal
 • Spel op het digibord: sleep de beroepen naar het juiste tijdvak. Let op: sommige beroepen passen in meerdere vakken.

Verdiepen

Opdracht 2

 • 30 min
 • Werkblad/logboek
 • Individueel
 • Neem met de leerlingen de instructies door op het digibord voor het maken van het werkblad. De leerlingen maken het werkblad individueel. Loop rond en geef individuele begeleiding waar nodig.

Betekenis geven

Opdracht 3

 • Werkblad/logboek
 • Individueel
 • De laatste vragen op de achterkant van het werkblad horen bij ‘betekenis geven’. De leerlingen maken het werkblad zelfstandig af.

Huiswerkopdracht

 • Thuis gaan de leerlingen op zoek naar antwoorden op de vijf vragen die zij zelf hebben bedacht (werkblad). Ze kiezen ook nog drie vragen uit de lijst met vragen op het digibord. De leerlingen mogen de informatie op internet zoeken of iemand interviewen. Bespreek deze huiswerkopdracht op een later tijdstip na in de klas of laat de leerlingen hun huiswerk inleveren.