Beroepsgroepen Start digibordles

Beroepsgroepen

Start digibordles

Lesdoelen

 • De leerlingen krijgen inzicht in verschillende beroepen.
 • De leerlingen denken na over welk werk goed bij hen past.

Benodigde materialen

 • werkblad (één per leerling)
 • knipblad beroepen: strookjes met beroepen en beschrijvingen van beroepen
 • pennen
 • grote vellen papier (minimaal A3-formaat; één per groepje)
 • oude kranten, tijdschriften, folders
 • scharen
 • lijm
 • kleurpotloden/stiften
 • computers/laptops

Voorbereiding

Zorg voor voldoende kopieën van het werkblad. Bekijk de digibordles. Verzamel oude kranten, (reclame)folders en tijdschriften. Knip de strookjes van het knipblad.

Opzet van de les

Inleiding

 • 1 min
 • Lees met de leerlingen de inleiding van de les op het digibord.

Verwonderen

Opdracht 1

 • 10 min
 • Gesprek
 • Klassikaal
 • Houd een presentatie over de verschillende beroepsgroepen. Zorg ervoor dat in elk geval onderstaande vijf groepen toegelicht worden:

  • Cultuur: deze beroepen hebben te maken met kunst en creativiteit.
  • Economie: deze beroepen hebben te maken met geld.
  • Natuur: deze beroepen hebben te maken met dieren en planten.
  • Techniek: deze beroepen hebben te maken met het bedenken, uitvinden, coderen, maken en repareren van machines, apparaten en voertuigen.
  • Zorg: deze beroepen hebben te maken met het verzorgen van mensen.

  Kunnen de leerlingen voorbeelden van beroepen geven bij iedere beroepsgroep?

Opdracht 2

 • 10 min
 • Overige werkvormen
 • Klassikaal
 • Lees de speluitleg op het digibord. Deel daarna de strookjes uit en speel het spel.

Verdiepen

Opdracht 3

 • 10 min
 • Digibord
 • Klassikaal
 • Spel op het digibord: sleep de beroepen naar de juiste beroepsgroep.

Opdracht 4

 • 20 min
 • Werkblad/logboek
 • Individueel
 • De leerlingen vullen het werkblad in. De leerlingen denken na over werk dat zij leuk vinden.

Betekenis geven

Opdracht 5

 • 60 min
 • Gesprek en Teken- en knutselopdracht
 • In groepjes
 • Verdeel de leerlingen in vijf groepjes. Geef ieder groepje één beroepsgroep. Ieder groepje maakt een muurkrant (zie hier voor meer informatie over het maken van een muurkrant) over de toegewezen beroepsgroep en bereidt een korte presentatie voor (zie digibordles).

Opdracht 6

 • 30 min
 • Gesprek
 • In groepjes
 • De leerlingen presenteren in hun groepje hun muurkrant aan elkaar. Bewaak de tijd: de presentaties mogen maximaal vijf minuten duren.

Tip!

 • Deze les duurt wellicht te lang om in één keer te geven.

  Het is leuk om de ouders/verzorgers uit te nodigen om de presentaties bij te wonen.