Jouw reclame Start digibordles

Jouw reclame

Start digibordles

Lesdoelen

 • De leerlingen ontdekken dat er op vele manieren reclame gemaakt wordt.
 • De leerlingen ontwikkelen een eigen reclamemiddel.
 • De leerlingen werken samen, verdelen taken en maken keuzes.

Benodigde materialen

 • werkblad (één per leerling)
 • pennen
 • oude tijdschriften, reclamefolders en kranten
 • grote vellen papier
 • afhankelijk van wat de leerlingen maken: grote vellen papier, stiften, kleurpotloden, knutselmateriaal, lijm, videocamera (of telefoon), computer.

Voorbereiding

Zorg voor voldoende kopieën van het werkblad. Bekijk de digibordles. Verzamel oude kranten, reclamefolders en tijdschriften.

Opzet van de les

Inleiding

 • 1 min
 • Lees met de leerlingen de inleiding van de les op het digibord.

Verwonderen

Opdracht 1

 • 10 min
 • Digibord en Gesprek
 • Klassikaal
 • Maak met de leerlingen een woordweb op het digibord. Zet het woord ‘reclame’ in het midden.

Opdracht 2

 • 25 min
 • Gesprek en Teken- en knutselopdracht
 • In groepjes
 • Verdeel de leerlingen in kleine groepjes. De leerlingen kiezen per groepje één reclamemiddel uit. Ze doen een klein onderzoek naar dit reclamemiddel. Ze volgen daarbij de stappen op het digibord.

Verdiepen

Opdracht 3

 • 45 min
 • Teken- en knutselopdracht
 • In groepjes
 • De leerlingen maken in groepjes een eigen reclame met een reclamemiddel naar keuze. (zie digibordles). U loopt rond en begeleidt de groepjes waar nodig. Bepaal uit welke verwerkingsvormen de leerlingen kunnen kiezen. Is er bijvoorbeeld een mogelijkheid om een filmpje op te nemen?

Betekenis geven

Opdracht 4

 • 15 min
 • Werkblad/logboek
 • Individueel
 • De leerlingen vullen het werkblad in. De vragen zijn een persoonlijke evaluatie van de activiteiten van deze les.

Tip!

 • Het is natuurlijk erg leuk om de nieuwe reclames aan elkaar te presenteren! Ook leuk om ouders/verzorgers daarvoor uit te nodigen.